Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Primăria Municipiului Bucureşti » Direcţii » Direcţia Venituri » Taxe locale 2007 Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Taxe locale 2007
Directia Venituri

B-dul Regina Elisabeta nr.47,sector 5,
Tel: 021/305.55.61/1054Nivelul pentru anul 2007 al impozitelor şi taxelor locale

persoane fizice

Impozitul datorat de către persoanele fizice pentru clădirile pe care le deţin în proprietate se calculează în conformitate cu:
•Hotărârea nr. 300 din 07.12.2006:

Anexa 1
Anexa 2

•Hotărârea C.G.M.B. nr.5/2007

Anexa

impozitul pe clădire

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii  şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii impozabile (conf. tabelului de mai jos) cu coeficientul de corecţie prevăzut în tabelul următor

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

O

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

1,00

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

1,00

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

Valoarea impozabilă se reduce în funcţie de vechime astfel:

- cu 20% pentru clădirea ce are o vechime de peste 50 de ani;

- cu 10% pentru clădirea ce are o vechime cuprinsă între 30 si 50 ani.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă ,a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp,valoarea impozabilă se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă impozitul se majorează astfel:

- cu 15% pt prima clădire în afara celei de domiciliu;

- cu 50% pt. a-2-a clădire în afara celei de domiciliu;

- cu 75% pt. a-3-a clădire în afara celei de domiciliu;

- cu 100% pt a-4-a clădire în afara celei de domiciliu şi următoarele.

IMPOZIT PE CLĂDIRI

VALORI IMPOZABILE (LEI/M2)

1. clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţii exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic:

   -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încalzire

702

    -fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

417

2. clădiri cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte  materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

    -cu instalaţii de apă , canalizare, electrice si încălzire

191

    -fără instalaţii de apă , canalizare, electrice şi încălzire

120

3. clădire-anexă din cadre din beton armat sau cu pereţii exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic:

    -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

120

    -fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

107

4. clădire- anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte  materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

 -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

71

 -fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

47

5.încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la 1-4

75% din suma care s-ar aplica clădirii

6.încăperi amplasate la subsol, la aceeaşi adresă

50%din suma care s-ar aplica clădirii

 • impozitul pe teren

a) intravilan, categoria de folosinţă pe terenuri cu construcţii

zona A: 7.771 lei/ha   (0,7771 lei/m2)

zona B: 6.455 lei/ha   (0,6455 lei/m2)

zona C: 4.880 lei/ha   (0,4880 lei/m2)

zona D: 3.339 lei/ha   (0,3339 lei/m2);

b)intravilan, alte categorii de folosinţă; decât terenuri cu construcţii

Categoria de folosinţă

Nivel impozit (lei/ha)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Arabil

168

128

112

96

Păşuni

128

112

96

72

Fâneţe

128

112

96

72

Vii

280

208

168

112

Livezi

320

280

208

168

Păduri (vegetaţie forestieră)

168

128

112

96

Terenuri cu ape

96

72

48

X

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

Terenuri neproductive

X

X

X

X

• taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

a) în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana deruleaza o activitate economică; color:red;mso-ansi-language:RO'>24 lei/m2 sau fracţiune de m2;

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate: 18 lei/m2 sau fracţiune de m2.

• taxa asupra mijloacelor de transport

a) mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Tipul mijlocului de transport cu tracţiune mecanică

Nivel taxă

(lei/200 cm3 sau fracţiune 200 cm3)

Autoturisme, motorete, scutere şi motociclete cu capacitatea cilindric㣠1600 cm3

7

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

15

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

30

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

60

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3

120

Autobuze, autocare, microbuze

20

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizat㣠12 tone

28

b) autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Nivel taxă (lei)

Sistem de suspensie pneumatică

Alt sistem de suspensie

Vehicule cu două axe

Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

100

110

Masa peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

110

218

Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

218

307

Masa peste 15 t

307

694

Vehicule cu trei axe

Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

110

137

Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

137

281

Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

281

365

Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

365

563

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

563

874

Masa peste 25 t

563

874

Vehicule cu patru axe

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

365

370

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

370

578

Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

578

917

Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

917

1361

Masa peste 31 t

917

1361

 c) combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Nivel taxă (lei)

Sistem de suspensie pneumatică

Alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2 + 1 axe

Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

100

110

Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

110

120

Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

120

130

Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

130

140

Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

140

190

Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

190

246

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

246

443

Masa peste 25 t

443

778

Vehicule cu 2 + 2 axe

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

120

177

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

177

291

Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

291

428

Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

428

517

Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

517

849

Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

849

1178

Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

1178

1789

Masa peste 36 t

1178

1789

Vehicule cu 2 + 3 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

938

1305

Masa peste 38 t

1305

1774

Vehicule cu 3 + 2 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

829

1150

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

1150

1591

Masa peste 40 t

1591

2354

Vehicule cu 3 + 3 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

471

570

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

570

851

Masa peste 40 t

851

1356

d) remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinăţie de autovehicule:

Masa totală maximă autorizată

Nivel taxă (lei)

Până la 1 tonă; inclusiv

7

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

24

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

37

Peste 5 tone

46

e) mijloace de transport pe apă

Mijloc de transport

Nivel taxă (lei)

Luntre, bărci fără motor, scutere de apă,folosite pt. uz şi agrement personal

15

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

40

Nave de sport şi agrement

0 - 800

Scutere de apă

150

Remorchere, împingătoare

   până la 500 CP

   501 – 2000 CP

   2001 – 4000 CP

   peste 4000 CP

400

650

1000

1600

Vapoare, pt. fiecare 1000 tdw sau fracţiune

  de 1000 tdw

130

Ceamuri, şlepuri, barje fluviale

   până la 1500 t

   1501 – 3000 t

   peste 3000 t

130

200

350

Nivelul pentru anul 2007 al impozitelor şi taxelor locale

persoane juridice

• impozitul pe clădiri

- 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, pentru clădirile dobândite ulterior datei de 31.12.2003 şi pentru clădirile dobândite anterior datei de 31.12.2003, dar reevaluate ulterior acestei date;

- 10% asupra valorii de inventar a clădirii, pentru clădirile dobândite anterior datei de 31.12.2003 şi nereevaluate ulterior acestei date.

• impozitul pe teren

a) intravilan, categoria de folosinţă terenuri cu construcţii”:

zona A: 7.771 lei/ha   (0,7771 lei/m2)

zona B: 6.455 lei/ha   (0,6455 lei/m2)

zona C: 4.880 lei/ha   (0,4880 lei/m2)

zona D: 3.339 lei/ha   (0,3339 lei/m2);

b) intravilan, alte categorii de folosinţă decât terenuri cu construcţii

Categoria de folosinţă

Nivel impozit (lei/ha)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Arabil

168

128

112

96

Păşuni

128

112

96

72

Fâneţe

128

112

96

72

Vii

280

208

168

112

Livezi

320

280

208

168

Păduri (vegetaţie forestieră)

168

128

112

96

Terenuri cu ape

96

72

48

X

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

Terenuri neproductive

X

X

X

X

 

taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

a) în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică: 24 lei/m2 sau fracţiune de m2;

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură; de afişaj pentru reclamă şi publicitate: 18 lei/m2 sau fracţiune de m2.

  taxa hotelieră

- 3% asupra tarifelor de cazare practicate de unităţile de cazare, pentru întreaga perioadă de şedere.

• taxa asupra mijloacelor de transport

a) mijloace de transport cu tracţiune mecanică:

Tipul mijlocului de transport cu tracţiune mecanică

Nivel taxe

(lei/200 cm3 sau fracţiune 200 cm3)

Autoturisme, motorete, scutere şi motociclete cu capacitatea cilindrică <= 1600 cm3

7

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

15

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

30

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

60

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3

120

Autobuze, autocare, microbuze

20

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată <= 12 tone

28

b) autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Nivel taxă (lei)

Sistem de suspensie pneumatică

Alt sistem de suspensie

Vehicule cu doua axe

Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

100

110

Masa peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

110

218

Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

218

307

Masa peste 15 t

307

694

Vehicule cu trei axe

Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

110

137

Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

137

281

Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

281

365

Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

365

563

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

563

874

Masa peste 25 t

563

874

Vehicule cu patru axe

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

365

370

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

370

578

Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

578

917

Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

917

1361

Masa peste 31 t

917

1361

c) combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Nivel taxă (lei)

Sistem de suspensie pneumatică

Alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2 + 1 axe

Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

100

110

Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

110

120

Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

120

130

Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

130

140

Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

140

190

Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

190

246

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

246

443

Masa peste 25 t

443

778

Vehicule cu 2 + 2 axe

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

120

177

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

177

291

Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

291

428

Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

428

517

Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

517

849

Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

849

1178

Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

1178

1789

Masa peste 36 t

1178

1789

Vehicule cu 2 + 3 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

938

1305

Masa peste 38 t

1305

1774

Vehicule cu 3 + 2 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

829

1150

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

1150

1591

Masa peste 40 t

1591

2354

Vehicule cu 3 + 3 axe

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

471

570

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

570

851

Masa peste 40 t

851

1356

d) remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinăţie de autovehicule:

Masa totală maximă autorizată

Nivel taxă (lei)

Până la 1 tonă inclusiv

7

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

24

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

37

Peste 5 tone

46

e) mijloace de transport pe apă:

Mijloc de transport

Nivel taxă (lei)

Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pt. uz şi agrement personal

15

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

40

Nave de sport şi agrement

0 - 800

Scutere de apă

150

Remorchere, împingătoare

   până la 500 CP

   501 – 2000 CP

   2001 – 4000 CP

   peste 4000 CP

400

650

1000

1600

Vapoare, pt. fiecare 1000 tdw sau tracţiune

130

Ceamuri, şlepuri, barje fluviale

   până la 1500 t

   1501 – 3000 t

   peste 3000 t

130

200

350

Valorile din tabel sunt orientative, suma pe care trebuie să o plătiţi este cea comunicată de Administraţia Financiară a sectorului de domiciliu.

Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020