Cauta pe site:  
     Prima pagină » Pagina anterioară Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
  Situaţii financiare trimestriale 2019
0 Opis
1 Politici contabile
2 Note explicative / Raport de analiză
3 Anexa 1: Bilanţ
4 Anexa 2: Contul de rezultat patrimonial
5 Anexa 3: Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
6 Anexa 4: Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
7.1 Anexa 7.1: Detalierea cheltuielilor (instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii)
7.2 Anexa 7.2: Detalierea cheltuielilor (buget local)
7.3 Anexa 7.3: Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din credite externe)
7.4 Anexa 7.4: Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din credite interne)
8 Anexa 9: Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
9 Anexa 11: Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii-cheltuieli
10 Anexa 12: Contul de execuţie a bugetului local-venituri
11 Anexa 13: Contul de execuţie a bugetului local- cheltuieli
12 Anexa 14b: Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
13 Anexa 15: Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - cheltuieli
14 Anexa 17: Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri
15 Anexa 18: Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli
16 Anexa 19: Situaţia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din din FEN postaderare
17 Anexa 20: Situaţia sumelor primite de la Comisia Europeana/ alti donatori si a platilor din FEN postaderare;
18 Anexa 27:Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ( titlul 56 si titlul 58);
19 Anexa 30b: Situaţia plăţilor restante;
20 Anexa 40b: Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală.
Prelucrarea datelor cu caracter personal  |   Politica de utilizare cookie-uri
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020