Cauta pe site:  
     Prima pagină » Diverse » Arhivă-site » Lista arterelor administrate de PMB » H.C.G.M.B. 181/15.06.2000 Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  H.C.G.M.B. 181/15.06.2000 privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din municipiul Bucuresti
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868


  Primăria Municipiului Bucureşti administrează un număr de 334 de străzi pe care există transport în comun (R.A.T.B.), celelalte străzi sunt în administrarea primăriilor de sector.

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta Anexa 1
respectiv Anexa 2


Vă rugăm să semnalaţi orice probleme sau disfunctionalităţi apărute pe străzile de care răspunde P.M.B.

AICI


Puteţi descărca lista:
  • în format XLS
  • în format DBF

HOTARARE 181 din 15/06/2000
PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE
SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
EMITENT : CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din municipiul Bucuresti

 Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii;
Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor si ale Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor;
In temeiul art. 20 lit. "g" si art. 28(2) din Legea privind administratia publica locala nr. 69/1991, republicata,

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARASTE:

  Art.1- Serviciul de Administrare a drumurilor publice are ca obiect de activitate proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea retelelor stradale si lucrarilor de arta.

  Art.2- Primaria Municipiului Bucuresti prin "Administratia Strazilor" va administra reteaua stradala principala si lucrarile de arta specificate in anexa 1 si anexa 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.3- Celelalte artere se administreaza de Primariile sectoarelor 1 - 6, cu exceptia lucrarilor de reglementare a semnelor de circulatie si desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal (parcaje, iluminat public, semnalizare rutiera orizontala si verticala, etc.).

  Art.4- Executarea de lucrari sau interventii la retelele edilitare subterane in carosabil, trotuare sau spatii verzi, indiferent de durata sau natura lor, pe arterele specificate in anexa 1 si anexa 2, si se vor aviza si receptiona numai de catre "Administratia Strazilor".

  Art.5- Realizarea in zona strazilor (trotuare, spatii verzi, parte carosabila, rigole, santuri, acostamente, piste pentru ciclisti, suprafete adiacente pentru parcaje, stationari, opriri si suprafetele de teren necesar amplasarii anexelor acestora), a oricaror constructii si instalatii in orice scop, se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea constructiilor, cu acordul prealabil al Administratiei strazilor, pentru lucrarile din anexa 1 si anexa 2.

  Art.6- Eventualele schimbari de activitati de la sectoare la Administratia Strazilor si invers, de la Administratia Strazilor la sectoare se fac prin dispozitia Primarului General.

  Art.7- La data adoptarii prezentei hotarari se anuleaza Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.166/25.09.1997 privind administrarea retelei stradale si a lucrarilor de arta din municipiul Bucuresti.

 

    Contrasemneaza

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          SECRETAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

    Vasile Forascu                                                            Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

  Bucuresti, 15.06.2000

  Nr.181

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018