Cauta pe site:  
     Prima pagină » Diverse » Arhivă-site » Baza legală de avizare/autorizare în domeniul securităţii la incendiu Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Baza legală de avizare/autorizare în domeniul securităţii la incendiu
ANUNŢAvizele de prevenire şi stingere a incendiilor solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii Acordului Unic pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate prin hotărâre a Guvernului, se solicită şi se emit pe fişele tehnice specifice, conform procedurii stabilite prin Normele metodologice de aplicare a legislaţiei privind autorizarea executării lucrării de construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 3, respectiv art.4 din noua Metodologie de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr. 1312/22.05.2006 si avand in vedere intrarea în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului, nr. 1430/26.08.2005 (publicate în M.Of. nr. 825 bis/13.09.2005-partea I).

Baza Legală de avizare/autorizare în domeniul securităţii la incendiu
Modelul specific F.8.2 - fişa tehnică în vederea emiterii Acordului Unic pentru avizul privind securitatea la incendiu

Competenţa de obţinere a acestor fişe tehnice revine, potrivit dispoziţiilor art. 16, emitentului autorizaţiei de construire/desfiinţare

      Modelul FIŞEI TEHNICE F.8.2. în vederea emiterii Acordului Unic pentru avizul privind securitatea la incendiu, se poate distribui şi pe suport magnetic(dischetă)

Începând cu data de 16.01.2006, reprezentanţii împuterniciţi din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" al Municipiului Bucureşti , în Comisia de Acorduri Unice constituită la nivelul Primariei Municipiului Bucureşti, sunt:

1. col.dr.ing. SFÂRLOS ŞERBAN - Şef Serviciu Prevenirea Incendiilor(tel/fax: 207.55.40);
2. mr.ing. FOALEA VALENTIN - Şef Birou "Securitate Incendiu şi Stabilirea Cauzelor" (tel: 207.55.00/29134);
3. cpt.ing. CONSTANTINESCU MIRCEA - Ofiţer specialist în Biroul "Securitate la Incendiu şi Stabilirea Cauzelor" (tel. 207.55.00/29131);
4. slt.ing. ŞONICĂ CRISTINA - Ofiţer specialist în Biroul "Securitate la Incendiu şi Stabilirea Cauzelor" (tel. 207.55.00/29138);
5. ing. TUDOR FLORENTINA - Funcţionar public în Biroul "Securitate la Incendiu şi Stabilirea Cauzelor" (tel. 207.55.00/29138).

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018