Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Primăria Municipiului Bucureşti » Regulament de Organizare şi Funcţionare » Direcții » Direcția Cultură Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Direcția Cultură
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
DIRECŢIA CULTURĂ
Informaţie
Prevederi
Acronim
Subordonare:
Direcţia Cultură face parte din DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE, INVESTIŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ.  
Structura:
Direcţia Cultură este alcătuită din: DC
COMPARTIMENTUL PARTENERIAT CULTURAL PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE CPCPFJ
SERVICIUL EVALUARE, PROGRAME, STRATEGII CULTURALE INSTITUŢII DE CULTURĂ SEPSCIC
Obiect de activitate:
Direcţia Cultură contribuie la dezvoltarea şi întreţinerea infrastructurii Instituţiilor Municipale de Cultură aflate în subordinea CGMB (acronim IMC) şi identifică, promovează şi coordonează proiecte pentru dezvoltarea culturii în Municipiul Bucureşti. Direcţia Cultură gestionează relaţia cu principalele culte religioase în vederea confinanţării activităţii acestora.
Procese specifice:
Procesele specifice şi rolul jucat de direcţie sunt prezentate în tabelul următor
Denumire Tip Proces
DC
CPCPFJ
SEPSCIC
   
 1.2.3.1.2 Analiză şi propunere ROF instituţii culturale 
C
 
E
   
 1.4.2.2 Concurs de angajare IPS 
E
 
E
   
 2.1.3.1 Derulare parteneriat cu organisme culturale internaţionale 
C
E
E
   
 2.1.3.3 Organizare de evenimente culturale 
C
E
E
   
 2.1.3.4 Acordare titlu cetăţean de onoare, schimbare denumire stradă 
C
E
E
   
 2.3.3.6 Monitorizare execuţie bugetară IMC 
C
 
E
   
 2.3.3.7 Monitorizare indicatori fizici şi economici produs cultural 
C
 
E
   
 2.3.3.8 Monitorizare achiziţii publice şi reparaţii IMC 
C
 
E
   
 4.1.2.1 Scoatere din funct., declasare, transfer, valorif. bunuri mobile IMC 
C
 
E
   
1.1.2.1.7 Planificare anuală Program de Cultură
C
E
E
   
2.1.2.A Management de program-proiect de specialitate
C
E
E
   
2.1.2.C Monitorizare-asigurare performanţă post-implementare Proiecte Specialitate
C
E
E
   
4.3.1.6 Întocmire şi actualizare registru culte recunoscute
C
 
E
   
4.1.2.2 Cofinanţare lucrări lăcaşuri de cult 
C
 
E
   
2.1.3.5 Actualizare-Aprobare listă personal neclerical
C
 
E
   
2.3.4.9 Exercitare drept preempţiune al municipiului Bucureşti pentru imobile monumente istorice şi de arhitectură
 
 
E
   
2.3.4.5 Acceptare donaţii
 
E
E
   
4.1.2.3 Evidenţă patrimoniu bunuri imobile aflate în administrarea IMC
 
E
E
   
Procese generale:
Procese generale cu participare selectivă în care direcţia este implicată în calitate de executant sunt prezentate în tabelul următor
1.1.1.2 Armonizare programe dezvoltare PMB cu organisme guv. şi internaţionale
Legendă rol CEP
Coordonare excuţie proces
C
Execuţie-participare la proces
E
Proiectare-perfecţionare proces
P
1.1.2.1.1 Planificare anuală lucrări investiţii pe teritoriul MB
1.1.2.4 Planificare anuală control încasare şi virare venituri CGMB
1.1.4.1 Identificare, promovare şi aprobare SFER (BEI, BERD)
1.1.4.2 Identificare, promovare şi aprobare SFEN (ISPA, PHARE)
1.1.4.4 Obţinere şi valorificare granturi
1.1.4.5 Finanţare prin emisiune obligaţiuni pe piaţa internatională de capital
1.1.4.6 Identificare proiecte parteneriat public privat
1.1.4.7 Selecţie oferte şi negociere contract parteneriat public privat
1.2.3.3 Transformare posturi vacante instituţii publice subordonate
1.3.2.3.4 CFP venituri
1.4.2.1 Angajare conducători IPS (personal contractual)
1.4.2.3 Evaluare anuală conducători IPS
2.1.2.1 Management proiecte cu finanţare internă
2.1.2.2 Management proiecte cu finanţare externă
2.1.2.3 Urmărire implementare PFER
2.1.2.9 Derulare parteneriat public-privat
2.1.3.2 Organizare de evenimente
3.2.2.1 Colaborare cu alte instituţii pe proiecte de integrare europeană
3.2.2.2 Reprezentare PMB în întâlniri pe teme de integrare europeană
3.2.2.4 Dezv. şi întreţinere relaţii bilaterale cu parteneri internaţionali
3.5.1.3 Audit privind calitatea informaţiilor generate
3.5.2.3 Elaborare comunicat de presă
3.5.2.4 Organizare conferinţă de presă
3.5.2.5 Organizare interviu de presă
4.2.2.6.1 Urmărire încasare-virare venituri PMB prin struct. int. ale PMB & DITL
4.2.6.2.1 Emitere dispoziţie de încasare pentru casierie
4.5.3.2 Asistenţă CGMB
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2020