Cauta pe site:  
     Prima pagină » Diverse » Arhivă-site » Proiectele Primăriei Municipiului Bucureşti Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Proiectele Primăriei Municipiului Bucureşti

PROIECTELE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTIîn total 253 proiecte în valoare de: 16672516316 RON

În următoarele domenii majore:
         - Infrastructura: 81 proiecte, valoare: 8007276212 RON
         - Dezvoltarea oraşului, reabilitare, prezervarea patrimoniului cultural, reglementare: 87 proiecte, valoare: 8482352404 RON
         - Asistenţa socială: 8 proiecte, valoare: 10891700 RON
         - Prezervarea patrimoniului locativ: 77 proiecte. valoare: 171996000 RON


Direcţii şi unităţi din subordinea CGMB iniţiatoare:
        Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic: 7 proiect(e)
        Biblioteca Metropolitană Bucureşti: 2 proiect(e)
        Centrul de cultură Palatele Brancoveneşti: 1 proiect(e)
        Cabinet Primar General: 2 proiect(e)
        Centrul de Planificare Urbană şi Metopolitană Bucureşti: 33 proiect(e)
        Direcţia Coordonare Reglementare Infrastructură: 1 proiect(e)
        Direcţia Evidenţa Imobiliară şi Cadastrală: 1 proiect(e)
        Direcţia Generală de Asistenţa Socială a Municipiului Bucureşti: 10 proiect(e)
        Direcţia de Investiţii: 82 proiect(e)
        Direcţia Managementul Calităţii: 2 proiect(e)
        Direcţia Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-civică: 4 proiect(e)
        Direcţia Relaţii Internaţionale: 1 proiect(e)
        Direcţia Sisteme Informatice: 14 proiect(e)
        Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei: 31 proiect(e)
        Direcţia Utilităţi Publice: 25 proiect(e)
        Direcţia Venituri: 1 proiect(e)
        Muzeul Municipiului Bucureşti: 3 proiect(e)
        RADET: 9 proiect(e)
        Regia Autonomă de Transport Bucureşti: 23 proiect(e)
        Teatrul Odeon: 1 proiect(e)

Nr.
Crt.
Denumire Proiect An incepere
executie
An incheiere
executie
Directia initiatoare
3Proiect RADET Achizitionarea de echipamente de automatizare si Servicii Asociate02007R.A.D.E.T.;
4Proiect RADET Achizitia de lucrari montaj vane de echilibrare in blocuri02008R.A.D.E.T.;
5Proiect RADET Achizitia de lucrari montaj pompe si echipamente de automatizare in 305 puncte termice02007R.A.D.E.T.;
6Proiect RADET Achizitia de lucrari montaj pompe si echipamente de automatizare in 239 puncte termice02007R.A.D.E.T.;
7Proiect RADET Achizitia de Pompe, Convertizoare de Frecventa si Servicii Asociate20052007R.A.D.E.T.;
8Proiect RADET Achizitia de vane cu obturator sferic actionate manual pentru circuitele de agent termic primar si secundar incalzire si Servicii Asociate02008R.A.D.E.T.;
9Proiect RADET Achizitia de vane cu obturator sferic actionate manual pentru circuitele de apa calda de consum si recirculatie si Servicii Asociate02007R.A.D.E.T.;
10Proiect RADET Achizitia de vane cu balansare si Servicii Asociate02008R.A.D.E.T.;
11Proiect RADET Achizitia de Servicii de Consultanta20042007R.A.D.E.T.;
12Extinderea retelelor de apa si canalizare din incinta Gradinii Zoologice a municipiului Bucuresti - contract de executie20052006D.U.P.;
13Refaceri si completari in sistemul de canalizare al municipiului Bucuresti - refacerea canalului colector din Splaiul Unirii, mal stang intre sos. Mihai Bravu si str.Foisorului20052006D.U.P.;
14Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti - str.Juverdeanu, Campului si Salajeni20052006D.U.P.;
15Reabilitarea ecologica a salbei de lacuri de pe raul Colentina20060D.U.P.;
16Reabilitarea serviciului de cismele publice cu jet din municipiul Bucuresti20062007D.U.P.;
17Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in cartierul Olimpia sector320062008D.U.P.;
18Extindere retea de canalizare pe strazi de pamant din municipiul Bucuresti20062007D.U.P.;
19Extindere retea de alimentare cu apa pe strazi de pamant din municipiul Bucuresti20062007D.U.P.;
20Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare pe strazi de pamant din municipiul Bucuresti20062008D.U.P.;
21Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si canalizare, sect.1si 6 - proiectare20062006D.U.P.;
22Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si canalizare, sect.1si 6 - executie20062010D.U.P.;
23Alimentare cu apa, canalizare si drumuri in ansamblu de locuinte Henri Coanda - executie20062008D.U.P.;
24Lucrari tehnico-edilitare in ansamblul de locuinte sos.Straulesti - executie lucrari si proiectare20062007D.U.P.;
25Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti20062007D.U.P.;
26Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti20062007D.U.P.;
27Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti20062008D.U.P.;
28Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti20062008D.U.P.;
29Refaceri si completari - Canale pluviale si guri de scurgere, in zonele critice din municipiul Bucuresti, la evenimente pluviometrice deosebite - sector 2 si 520062007D.U.P.;
30Refaceri si completari - Finalizarea legaturii intre canalul colector B1 si colectorul BOANCA, pentru preluarea debitelor pluviale suplimentare20062008D.U.P.;
31Refaceri si completari - Canale pluviale si guri de scurgere in zone critice din MB la evenimente pluviometrice deosebite - sector 420062008D.U.P.;
32Refaceri si completari - Refacera canalului pluvial Dn 30 din strada Progresului20062007D.U.P.;
33Refaceri si completari - Canale pluviale si guri de scurgere pe Mihai Bravu intre Dristor si Calea Dudesti20062007D.U.P.;
34Refaceri si completari - Canale pluviale si guri de scurgere in zone critice din municpilu Bucuresti la evenimente pluviometrice deosebite - sector 320062007D.U.P.;
35Artera de apa de pe Bucurestii Noi20062006D.U.P.;
36Ameliorarea zonei suburbane de Nord a municipiului Bucuresti20052006D.U.P.;
37Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Pietonal Eroilor20062007D.T.D.S.C.;
38Imbunatatire conditii de circulatie Pasaj Piata Muncii20062007D.T.D.S.C.;
39Sistem de Management al Traficului - Bucuresti20062007D.T.D.S.C.;
40Modernizare Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogalniceanu20062008D.T.D.S.C.;
41Modernizare artera D-na Ghica - Bd. Chisinau, sistem rutier si executie pasaj suprateran20062007D.T.D.S.C.;
42Modernizare Piata Eroii Revolutiei, sistem rutier si executie pasaj pietonal20062007D.T.D.S.C.;
43Modernizare strazi urbane in Bucuresti BEI (program cofinantat BEI) inclusiv lucrari suplimentare20062006D.T.D.S.C.;
44Pasajul denivelat suprateran Basarab20062009D.T.D.S.C.;
45Executie pasaj suprateran Doamna Ghica20062008D.T.D.S.C.;
46Realizare penetratie Prelungirea Ghencea - Sos. Domnesti20062007D.T.D.S.C.;
47Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti - Pitesti. Realizarea unei penetratii la intrarea in Bucuresti pe 6 benzi (3 pe sens) denumita Drum Expres Autostrada Bucuresti-Pitesti, care sa faca legatura intre autostrada, linia de centura si podul Ciurel (include 4 pasaje rutiere denivelate).20062008D.T.D.S.C.;
48Penetratie si racord Splaiul Unirii - Autostrada Bucuresti - Constanta. Realizarea unei penetratii la iesirea din Bucuresti spre Autostrada Bucuresti-Constanta pe 6 benzi (3 pe sens ) care sa se inscrie pe Splai Dudescu (include 4 pasaje rutiere denivelate).20062008D.T.D.S.C.;
49Reabilitare drumuri urbane etapa II02009D.T.D.S.C.;
50Reparatii capitale privind echipamente si constructii pentru dirijarea si siguranta circulatiei - Bd. Geniului - Str. Razoare20062007D.T.D.S.C.;
51Executie strapungere Str. Buzesti - Str. Berzei - Str. Uranus si sistem rutier20062008D.T.D.S.C.;
52Realizare strapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, sistem rutier. Realizarea unei strapungeri care face legatura cu penetratia spre Autostrada Bucuresti-Constanta pe 6 benzi (3 pe sens) si include 1 pasaj rutier denivelat.20062007D.T.D.S.C.;
53Reabilitare Bd. 1 Decembrie 1918 (Bd. Theodor Pallady - Bd. Basarabia), linie de tramvai sis sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
54Reabilitare Sos.Colentina (Pod Voluntari - Sos. Mihai Bravu ), linie de tramvai si sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
55Reabilitare Bd. Iancu de Hunedoara (Piata Victoriei - Calea Dorobanti), linie de tramvai si sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
56Reabilitare Str. Maica Domnului (Str. Reinvierii - Bd. Lacul Tei), linie de tramavai si sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
57Reabilitare Calea Mosilor (Sos. Mihai Bravu - Piata Unirii), linie de tramvai si sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
58Reabilitare Sos. Oltenitei ( Piata Eroii Revolutiei - Piata Sudului - ROMPRIM ), linie de tramvai si sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
59Reabilitare Sos. Stefan cel Mare ( Calea Dorobanti - Intersectia Bucur Obor ), linie de tramvai si sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
60Reabilitare Str. Tunari ( Sos. Stefan cel Mare - Piata Galati ), linie de tramvai si sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
61Reabilitare Str. Viitorului ( Sos. Stefan cel Mare - Piata Galati ), linie de tramvai si sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
62Realizare supralargire bulevardul Constantin Brancoveanu (Str. Nitu Vasile - Str. Turnu Magurele), sistem rutier20062006D.T.D.S.C.;
63Realizare supralargire artera Nitu Vasile (Bd. Alexandru Obregia - Bd. Constantin Brancoveanu), sistem rutier20062006D.T.D.S.C.;
64Realizare supralargire Soseaua Pipera (Calea Floreasca - CF Bucuresti-Constanta), sistem rutier si executie pasaj denivelat20062007D.T.D.S.C.;
65Realizare supralargire Sos. Sisesti - Sos. Ion Ionescu de la Brad, sistem rutier20062007D.T.D.S.C.;
66Modernizare linie de tramvai pe Sos. Mihai Bravu si Calea Vacaresti de la Calea Vitan la Big Berceni 20062007R.A.T.B.;
67Modernizarea liniei de tramvai pe Sos. Chitiliei de la Bd. Bucurestii Noi la Str. Mezes 20062007R.A.T.B.;
68Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Str. Iacob Felixde la intersectia cu Bd. Ion Mihalache pana la intersectia cu Sos. Nicolae Titulescu 20062006R.A.T.B.;
69Modernizarea linie de tramvai pe Bd. Marasesti si Bd. Octavian Goga de la Bd. Dimitrie Cantemir la Str. Nerva Traian 20062007R.A.T.B.;
70Modernizarea liniei de tramvai pe Sos. Mihai Bravu de la Calea Vitan la Bucur Obor20062007R.A.T.B.;
71Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Str. Polizu Gheorghe, Calea Grivitei, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Sos. Nicolae Titulesc, Bd. Banu Manta 20062007R.A.T.B.;
72Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a Municipiului Bucuresti20012006R.A.T.B.;
73Modernizare Autobaza Alexandria20062008R.A.T.B.;
74Modernizare Autobaza Ferentari20062008R.A.T.B.;
75Modernizare linie de tramvai pe Bd. Bucurestii Noi de la Laromet la Sos. Chitila20072007R.A.T.B.;
76Modernizare linie de tramvai pe Calea Calarasi si Bd. Corneliu Coposu, intre Bd. Chisinau si Str. Sfanta Vineri20072007R.A.T.B.;
77Modernizare liniei de tramvai pe Calea Serban Voda, Bd. Gheorghe Sincai, Str. Nerva Traian20072007R.A.T.B.;
78Modernizare linie de tramvai pe Str. Armand Calinescu de la Str. Vasile Lascar pana la Calea Mosilor20072007R.A.T.B.;
79Modernizare linie de tramvai pe Sos. Progresului intre Sos. Viilor si Str. Razoare 20062007R.A.T.B.;
80Modernizarea caii de rulare a tramvaiului pe Bd. Nicolae Titulescu de la Bd. Alexandru Ioan Cuza la Str. Mexic 20062006R.A.T.B.;
81Linie de troleibuz pe Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir intre Piata Sudului si Str. Halelor20062007R.A.T.B.;
82Inlocuire piese de cale in reteaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti20062007R.A.T.B.;
83Modernizare tramvaie20062006R.A.T.B.;
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018