Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

în conformitate cu Art. 27, Alin. 1 din Legea nr. 544/2001

- pe anul 2006 -


1.
Numărul total de solicitări de informaţii de interes public - 550

2. Domenii de interes:
- copii documente de interes public - informaţii despre taxe şi impozite locale
- informaţii despre bugetul PMB
- informaţii despre transportul public din Capitală
- informaţii despre programul de contorizare
- ordinea de zi a şedinţelor CGMB
- programul PMB în privinţa câinilor comunitari
- informaţii privind documentaţia necesară pentru rezolvarea unor probleme ce ţin de PMB
- lista clădirilor cu risc seismic din Bucureşti
- lista documentelor produse şi/sau gestionate de PMB
- informaţii solicitate de petenţi în format electronic care nu sunt de competenţa PMB

3. Număr de solicitări rezolvate favorabil - 394

4. Număr de solicitări respinse - 7
Motivaţia pentru care au fost respinse:
- informaţiile solicitate nu erau de interes public (ex. solicitări de informaţii despre dosare depuse în baza Legii nr. 10/2001)
- informaţiile solicitate nu erau de competenţa PMB (ex. cetăţeni care cereau copii dupa H.G. sau O.U.) - informaţii despre domenii care au fost de competenţa PMB şi care au trecut în domeniul de activitate al primăriilor de sector (ex. autorizaţia de construire, probleme de spaţiu locativ)
- informatii inexistente

5. Număr de solicitări adresate:
- în scris - 121
- pe suport electronic - 280

6. Număr de solicitări adresate de personae fizice - 368

7. Număr de solicitări adresate de persoane juridice - 33

8. Număr de reclamaţii administrative - 20
- rezolvate favorabil - 0
- respinse - 20

9. Număr de plângeri în instanţa - 0
- rezolvate favorabil - 0
- respinse - 0
- în curs de soluţionare - 0

10.Costurile totale ale Direcţiei Relaţii Publice şi Informare - 0

11.Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate - 0

12.Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare - documentare - 1200

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018