Cauta pe site:  
     Prima pagină » Diverse » Arhivă-site » Lista codurilor IBAN aferente conturilor de venituri Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Lista codurilor IBAN aferente conturilor de venituri
RO43TREZ7005068XXX001090   Disponibil din sume încasate din acţiunile privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă, conform O.G. 20 / 1994, republicată.
RO37TREZ70021010201XXXXX Impozitul pe profit de la agenţii economici
RO12TREZ70021040201XXXXX Cote defalcate din impozitul pe venit
RO20TREZ70021040204XXXXX Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale
RO05TREZ70021050250XXXXX Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
RO53TREZ70021070250XXXXX Alte impozite şi taxe pe proprietate
RO83TREZ70021110201XXXXX Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti
RO56TREZ70021110203XXXXX Sume defalcate din T.V.A. pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei
RO91TREZ70021110204XXXXX Sume defalcate din T.V.A. pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice
RO29TREZ70021110205XXXXX Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
RO64TREZ70021110206XXXXX Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale
RO51TREZ70021150250XXXXX Alte taxe pe servicii specifice
RO21TREZ7002116020201XXX Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice
RO68TREZ7002116020202XXX Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridice
RO79TREZ70021160203XXXXX Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
- Licenţe taxi;
- Taxa conform H.C.G.M.B. nr. 146/2005;
- Taxa conform H.C.G.M.B. nr. 134/2004.

RO75TREZ70021160250XXXXX Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfaşurare de activităţi
- Taxa pentru executarea jocurilor de artificii

RO26TREZ70021180250XXXXX Alte impozite şi taxe
- Taxă pentru emiterea de avize protecţie civilă;
- Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu caracter sezonier;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servici;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc şi schimb valutar;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la construcţii;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de şantier;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedintă;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru filmare şi fotografiere profesionistă;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoţionale;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare;
- Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces;
- Taxa eliberare autorizaţie de construire pentru lucrări de racorduri şi branşamente;
- Taxa eliberare autorizaţie de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere;
- Taxa aviz traseu;
- Taxa aviz coordonare reţele;
- Taxa aviz precoordonare reţele;
- Taxa pentru reclamă şi publicitate;
- Taxa aviz desfacere pavaje;
- Taxa acord Primar General pentru străzi modernizate;
- Taxa anuală pentru vehicule lente

RO54TREZ70021300201XXXXX Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale
RO27TREZ70021300203XXXXX Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
RO97TREZ70021300205XXXXX Venituri din concesiuni şi închirieri
RO08TREZ70021300208XXXXX Venituri din dividende
RO23TREZ70021300250XXXXX Alte venituri din proprietate
RO51TREZ70021310203XXXXX Alte venituri din dobânzi
RO80TREZ70021330208XXXXX Venituri din prestări servicii
RO58TREZ70021330224XXXXX Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
RO04TREZ70021330228XXXXX Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
RO95TREZ70021330250XXXXX Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi
RO77TREZ70021350201XXXXX Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
RO15TREZ70021350202XXXXX Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe
RO50TREZ70021350203XXXXX Incasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
RO46TREZ70021350250XXXXX Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
RO47TREZ70021360205XXXXX Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
RO70TREZ70021360250XXXXX Alte venituri
- Avize consultanţă (C.P.U.M.)
- C/v caiete de sarcini pentru licitaţie;
- Taxa înregistrare vehicule neînmatriculabile;
- Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare;
- Taxa pentru eliberarea placuţei cu nr. de înregistrare;
- Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale;
- Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
- Taxa eliberare duplicate

RO28TREZ70021370201XXXXX Donaţii şi sponsorizări
RO94TREZ70021370250XXXXX Alte transferuri voluntare
RO76TREZ70021390201XXXXX Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
RO49TREZ70021390203XXXXX Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
RO84TREZ70021390204XXXXX Venituri din privatizare
RO92TREZ70021390207XXXXX Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018