Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

Finanțări nerambursabile de la bugetul local
ANUNȚURI
 
CLARIFICĂRI
 
Calendarul Estimativ al Programului de Finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în domeniile Cultură, Protecția Mediului Înconjurător Activități de Tineret pentru anul 2018(in format doc)
 
HCGMB Nr. 553/2018 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în domeniul cultură, protecția mediului înconjurător, activități de tineret , precum și a modelului de Contract Cadru de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr.350/2005.
 
HCGMB Nr.554/2018 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități non profit de interes general/ local aferent anului 2018 , în domeniile :cultură, protecția mediului înconjurător, activități de tineret potrivit prevederilor Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Regulamentul  privind  regimul finanțărilor nerambursabile  alocate de la bugetul local al Municipiului București , pentru activități nonprofit de interes local în domeniul cultură, protecția mediului înconjurator, activități de tineret și a Modelulului de Contract Cadru  de Finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii 350/2005(in format doc)
 
Documente editabile Anexe

 

 

 

 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2018