Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
  Situaţii financiare trimestriale 2013
1 Politici contabile
2 Note explicative / Raport de analiză
3 Anexa 1: Bilanţ
4 Anexa 2: Contul de rezultat patrimonial
5 Anexa 3: Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
6 Anexa 4: Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
7.1 Anexa 7.1: Detalierea cheltuielilor (instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii)
7.2 Anexa 7.2: Detalierea cheltuielilor (buget local)
7.3 Anexa 7.3: Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din credite externe)
7.4 Anexa 7.4: Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din fonduri externe nerambursabile)
8 Anexa 9: Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
9 Anexa 11: Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii-cheltuieli
10 Anexa 12: Contul de execuţie a bugetului local-venituri
11 Anexa 13: Contul de execuţie a bugetului local- cheltuieli
12 Anexa 14b: Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
13 Anexa 15: Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - cheltuieli
14 Anexa 17: Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri
15 Anexa 18: Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli
16 Anexa 19: Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/ alti donatori si a platilor din FEN postaderare;
17 Anexa 20a: Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/ alti donatori si a platilor din FEN postaderare;
18 Anexa 20b:S ituaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/ alti donatori si a platilor din FEN postaderare;
19 Anexa 27: Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
20 Anexa 29: Situaţia plăţilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei;
21 Anexa 30bI: Situaţia plăţilor restante
22 Anexa 30bII: Situaţia plăţilor restante si ariatelor
23 Anexa 30bIII: Situaţia centralizata a ariatelor
24 Anexa 40b: Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală.
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017