Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Consiliul General al Mun. Bucureşti » Situaţii financiare anuale » Situaţii financiare 2013 Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Directia Financiar, Contabilitate, Buget - Situaţii financiare 2013
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
   
1 Politici contabile
2

Note explicative / Raport de analiza

3 Anexa1 Bilanţ
4 Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial
5 Anexa 3 Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
6 Anexa 4 Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
7.1 Anexa 7.1 Detalierea cheltuielilor (instituţii publice si activitati finanţate integral sau partial din venituri proprii)
7.2 Anexa 7.2 Detalierea cheltuielilor (buget local)
7.3 Anexa 7.3 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din credite externe)
7.4 Anexa 7.4 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din fonduri externe nerambursabile)
8 Anexa 9 Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitalilor finantate integral sau partial din venituri proprii-venituri
9 Anexa 11 Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii-cheltuieli
10 Anexa 12 Contul de execuţie a bugetului local - venituri
11 Anexa 13 Contul de execuţie a bugetului local - cheltuieli
12 Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
13 Anexa 15 Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - cheltuieli
14 Anexa 17 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri
15 Anexa 18 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli
16 Anexa 19 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
17 Anexa 20a Situalia sumelor primite direct de la Comisia Europeanaia/alti donatori si a platilor din FEN postaderare
18 Anexa 20b Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeanaia/alti donatori si a platilor din FEN postaderare
19 Anexa 22 Venituri, cheltuieli si cxcedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale
20 Anexa 23 Contul de execuţie a donaţiilor / sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2013
21 Anexa 27 Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
22 Anexa 29 Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei
23 Anexa 30bI Situaţia platilorlor restante
24 Anexa 30bII Sinteza platilor restante si arieratelor
25 Anexa 30b1 Situatia centralizata a arieratelor
26 Anexa 31 Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre unitatile adrninistrativ .. teritoriale, la operatorii economici
27 Anexa 33 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
28 Anexa 34 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor
29 Anexa 35a Situatia activelor fixe amortizabile
30 Anexa 35b Situatia activelor fixe neamortizabile
31 Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
           
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017