Cauta pe site:  
     Prima pagină » Instituţii » Consiliul General al Mun. Bucureşti » Situaţii financiare anuale » Situaţii financiare 2008 Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Directia Financiar, Contabilitate, Buget - Situaţii financiare 2008
  HOTĂRÂREA C.G.M.B. nr. 185/08.05.2008
privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti - activitatea proprie pe anul 2008
Anexa 1 Politici contabile
Anexa 2 Note explicative / Raport de analiză
Anexa 3 Bilanţ
Anexa 4 Contul de rezultat patrimonial
Anexa 5 Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03)
Anexa 6 Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04)
Anexa 7.1 Detalierea cheltuielilor (buget local)
Anexa 7.2 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate integral din venituri proprii)
Anexa 7.3 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local)
Anexa 7.4 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din credite externe)
Anexa 7.5 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din fonduri externe nerambursabile)
Anexa 7.6 Detalierea cheltuielilor (instituţii finanţate din venituri în afara bugetului local)
Anexa 8 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii - venituri
Anexa 9 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local - venituri
Anexa 10 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii - cheltuieli
Anexa 11 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local - cheltuieli
Anexa 12 Contul de execuţie a bugetului local - venituri
Anexa 13 Contul de execuţie a bugetului local - cheltuieli
Anexa 14 Disponibil din mijloace cu destinaţie specială
Anexa 15 Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - cheltuieli
Anexa 16 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri
Anexa 17 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli
Anexa 18 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - venituri
Anexa 19 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - cheltuieli
Anexa 20 Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru bugetele locale
Anexa 21 Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale
Anexa 22.1 Contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2008 (total)
Anexa 22.2 Contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2008 (instituţii finanţate integral din alocaţii bugetare)
Anexa 22.3 Contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2008 (instituţii finanţate integral din alocaţii bugetare şi venituri proprii)
Anexa 23 Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
Anexa 24 Situaţia activelor fixe amortizabile
Anexa 25 Situaţia activelor fixe neamortizabile
Anexa 26 Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017