Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

Splaiul Independenţei
nr. 291-293, Sector 6, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
fax: 021.312.00.30

COMISIILE DE SPECIALITATE
ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti

HOTARARE nr. 94 din 2014-04-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;Data emiterii: 2014-04-29
HCGMB nr. 44/25.02.2013 pentru completarea anexei la Hotararea C.G.M.B. nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București.
HCGMB nr. 30/25.02.2013 privind incetarea mandatui de consilier al domnului Orzață Radu Paul și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
HCGMB nr. 2/29.01 .2013 privind încetarea mandatui de consilier al domnului Ștețco Ioan și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
HCGMB nr. 1/29.01.2013 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Comșa Cornel George și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București
Hotărârea nr. 86/30.08.2012 pentru completarea anexei la Hotararea C.G.M.B. nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București;
Hotărârea nr. 201/06.10.2011 privind constituirea comisiilor de specialitate ale CGMB
Hotărârea nr. 200/06.10.2011 privind constituirea comisiilor de specialitate ale CGMB
Hotărârea nr. 100/30.05.2010 privind constituirea comisiilor de specialitate ale CGMB
Hotărârea nr. 98/14.05.2010 privind modificarea comisiilor de specialitate ale CGMB
Hotărârea nr. 341/30.09.2009 privind modificarea comisiilor de specialitate ale CGMB
Hotărârea nr. 289/27.06.2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale CGMB

  1.   Comisia Juridică şi de Disciplină
  2.   Comisia pentru Credite Externe şi Monitorizarea Derulării acestora
  3.   Comisia pentru Relaţia cu Uniunea Europeană
  4.   Comisia Economică, Buget, Finanţe
  5.   Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
  6.   Comisia pentru Utilităţi Publice
  7.   Comisia Patrimoniu
  8.   Comisia pentru Salubritate
  9.   Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană
  10. Comisia Învăţamânt, Cultură, Culte, Sport
  11. Comisia Sănătate şi Protecţie Socială
  12. Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului
  13. Comisia pentru Comerţ, Turism şi Protecţia Consumatorului
  14. Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice
  15. Comisia pentru Relaţii cu Organizaţii Neguvernamentale şi alţi Parteneri Sociali


Nr.
Crt.
Numele şi prenumele Apartenenţa politică
Comisia Juridică şi de Disciplină - 11 membri
E-mail: CJD@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Titirisca Vilma Gabriela
1
Giugula Mihai – Doru - Preşedinte

P.S.D.

2
Mărgărit Nicolae – Sorin - Secretar

P.N.L.

3
Georgescu Bogdan - Cristian

P.S.D.

4
Olteanu Cristian - Marian

P.N.L.

5
Talău Mihnea - Ştefan

P.C.

6
Zorkoczy Julia

INDEPENDENT

7
Câmpeanu Remus Cătălin
P.N.L.
8
Văduva Silviu
P.N.L.
9
Darabont Dan Alexandru
P.S.D.
10
Deaconescu Ionel Cristinel
INDEPENDENT
11
Ionescu Alexandru Silviu
PNL
Comisia pentru Credite Externe şi Monitorizarea Derulării acestora – 7 membri
E-mail: CCE@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Mirea Nicoleta
1

Angelescu Ramiro- Robert – Eduard - Preşedinte

P.S.D.

2

Bologa Cătălin – Gheorghe - Secretar

P.C.

3

Poteraşu Cornel- Constantin

P.N.L.

4

Manolache Valeriu - Marian

P.S.D.

5

Iliescu Cătălin - Lucian

P.M.P.

6

Voicu Mihai

P.N.L.

7

Panaitescu Horaţiu

INDEPENDENT

Comisia pentru Relaţia cu Uniunea Europeană – 6 membri
E-mail:CIE@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie:Mirela Anghel
1

Stănoi Lucia- Preşedinte

P.S.D.

2

Giugula Mihai - Doru- Secretar

P.S.D.

3

Rădulescu Ştefan - Cristian

P.N.L.

4

Untaru Virgil

P.N.L.

5

Popescu Eugenia Ana - Maria

P.P.-D.D.

6
Scarlat Horia
P.N.L.
Comisia Economică, Buget, Finanţe – 8 membri
E-mail:CEBF@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Titirisca Vilma Gabriela
1

Boajă Minică - Preşedinte

P.S.D.

2

Comănici Ancuţa - Sorina

P.S.D.

3

Angelescu Ramiro Robert Eduard

P.S.D.

4

Raicu Mircea

P.N.L.

5

Nicolescu Cristina Elena

P.L.R

6
Radu Richard Vicenţiu
INDEPENDENT
7
Ionescu Alexandru Silviu
P.N.L.
8

Vintilă Marius Ştefan

P.N.L.

Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - 9 membri
E-mail:CUAT@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Nica Mioara
1

Comănescu Mihai - Preşedinte

P.N.L.

2

Radu Richard - Vicenţiu - Secretar

INDEPENDENT

3

Florescu Dragoş

P.S.D.

4

Nicolae Andrei

P.N.L.

5

Drăghici Aurelia – Graţiela

P.S.D.

6

Ilina Ion Cosmin

P.N.L.

7

Văduva Silviu

P.N.L.

8

Raicu Mircea Cristian

P.N.L.

9
Bologa Cătălin - Gheorghe
P.C.
Comisia pentru Utilităţi Publice - 7 membri
E-mail:CUP@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Vasilescu Flori  
1

Radu Richard - Vicenţiu - Preşedinte

INDEPENDENT

2

Scarlat Horia - Secretar

P.N.L.

3
Popescu Dorin
P.S.D.
4

Tache Felix Mihai

P.C.

5

Raicu Mircea - Cristian

P.N.L.

6
Mocioacă Ştefan Alexandru
P.S.D.
7
Neacşu Adrian
P.N.L.
Comisia Patrimoniu - 7 membri
E-mail:CP@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Mirea Nicoleta
1

Dinu Maria - Mirela - Preşedinte

P.M.P.

2

Nicolae Andrei - Secretar

P.N.L

3

Popescu Dorin

P.S.D.

4

Sava Ioan - Răzvan

P.N.L.

5

Popescu Eugenia Ana- Maria

P.P.-D.D.

6

Boajă Minică

P.S.D.

7
Darabont Dan Alexandru
P.S.D.
Comisia pentru Salubritate - 6 membri
E-mail:CIS@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Vasilescu Flori
1

Mărgărit Nicolae – Sorin - Preşedinte

P.N.L.

2

Popa Maria - Secretar

P.S.D.

3

Rizoiu Mircea

P.S.D.

4

Manolache Valeriu - Marian

P.S.D.

5
Deaconescu Cristinel Ionel
INDEPENDENT
6

Panaitescu Horaţiu

INDEPENDENT

Comisia Transporturi şi Infrastructură Urbană - 8 membri
E-mail:CTIU@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Mirea Nicoleta
1

Stan Ion - Preşedinte

P.S.D.

2

Comănescu Mihai - Secretar

P.N.L.

3

Angelescu Ramiro- Robert - Eduard

P.S.D.

4

Georgescu Bogdan - Cristian

P.S.D.

5

Ilina Ion - Cosmin

P.N.L.

6

Talău Mihnea - Ştefan

P.C.

7
Vintilă Marius Ştefan
P.N.L.
8
Untaru Virgil
P.N.L.
Comisia Învăţământ, Cultură, Culte şi Sport – 11 membri
E-mail:CICC@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Vasilescu Flori  
1

Fătu Gabriel - Preşedinte

P.P-D.D

2

Popa Maria - Secretar

P.S.D.

3

Florescu Dragoş

P.S.D.

4

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara

P.N.L.

5

Olteanu Cristian Marian

P.N.L.

6

Voicu Mihai

P.N.L.

7

Mihailovici Virginia

P.M.P.

8
Peter Alexandrina
P.S.D.
9
Chiriş Mariana
P.N.L.
10
Mărgărit Sorin Nicolae
P.N.L.
11
Scarlat Horia
P.N.L.
Comisia Sănătate şi Protecţie Socială – 9 membri
E-mail:CSPS@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie:Mirela Anghel
1

Neacşu Adrian - Preşedinte

P.N.L.

2

Drăghici Aurelia – Graţiela - Secretar

P.S.D.

3

Comănici Ancuţa - Sorina

P.S.D.

4

Ilina Ion - Cosmin

P.N.L.

5

Marin Daniela Alina

P.N.L.

6

Fătu Gabriel

P.P.-D.D.

7

Deaconescu Cristinel Ionel

INDEPENDENT

8
Chiriş Mariana
P.N.L.
9
Voicu Mihai
P.N.L.
Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului – 9 membri
E-mail:CEPM@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Simion Simona
1

Tache Felix  Mihai – Gabriel -Preşedinte

P.C.

2

Peptan Mihai - Secretar

P.S.D.

3

Iliescu Lucian

P.M.P

4

Creţu Simona

P.N.L.

5

Zorkoczy Julia

INDEPENDENT

6
Stănoi Lucia
P.N.L.
7
Alexandre Fontoura Lăcrămioara
P.N.L.
8
Nicolae Andrei
P.N.L.
9
Vintilă Marius Ştefan
P.N.L.
Comisia pentru Comerţ, Turism şi Protecţia Consumatorului - 7 membri
E-mail:CCPC@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Vasilescu Flori  
1

Peptan Mihai - Preşedinte

P.S.D.

2

Rădulescu Ştefan – Cristian - Secretar

P.N.L.

3

Dinu Maria - Mirela

P.M.P.

4

Panaitescu Horaţiu

INDEPENDENT

5
Mocioacă Ştefan Alexandru
P.S.D.
6
Fătu Gabriel
P.P.-D.D.
7
Poteraşu Cornel
Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu alte Autorităţi Publice – 7 membri
E-mail:CRI@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Nica Mioara
1

Nicolescu Cristina Elena - Preşedinte

P.L.R..

2

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara - Secretar

P.N.L.

3

Drăghici Aurelia - Graţiela

P.S.D.

4

Florescu Dragoş

P.S.D.

5

Comănescu Mihai

P.N.L.

6

Timnea Valentin

P.S.D.

7
Peter Alexandrina
P.S.D.
Comisia pentru Relaţii cu Organizaţii Neguvernamentale şi alţi Parteneri Sociali – 9 membri
E-mail:CRON@bucuresti-primaria.ro
Asistent comisie: Nica Mioara
1

Câmpeanu Remus - Cătălin - Preşedinte

P.N.L.

2

Rizoiu Mircea - Secretar

P.C

3

Rizoiu Mircea

P.S.D.

4

Stan Ion

P.S.D.

5

Creţu Simona

P.N.L

6

Mihailovici Virginia

P.M.P.

7
Timnea Valentin
P.S.D.
8
Marin Daniela Alina
P.N.L.
9
Dumitrescu Florin Alexandru
P.N.L.
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2015