Cauta pe site:  
     Prima pagină » PAGINA IN TESTE!!! Micşorează fontul Măreşte Fontul  
 
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868

 

BUGETUL PROPRIU AL MUNIClPIUL BUCURESTI PE ANUL 2013
-
PREVEDERI APROBATE ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI GENERAL DIN DATA DE 31.10.2013-

 


 
 
Hotarare

Opis
1.1.1
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole,subcapitole paragrafe,titluri,articole şi alineate si estimari pentru anii 2014-2016
1.1.2.
Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii

Bugetele instituţiilor:

2.0
Detaliere pe institutii a sumelor aprobate in buget local - centralizator
2.1
Biblioteca Metropolitană Bucureşti
2.2
Muzeul Municipiului Bucureşti
2.3
Muzeul Literaturii Române
2.4
Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului
2.5
Teatrul L.S. Bulandra
2.6
Teatrul Odeon
2.7
Teatrul Nottara
2.8
Teatrul Evreiesc de Stat
2.9
Teatrul Mic
2.11
Teatrul de Animatie Tandarica
2.12
Teatrul I. Creangă
2.13
Teatrul C-tin. Tănase
2.14
Teatrul Masca
2.15
Teatrul Tineretului Metropolis
2.16
Teatrul Excelsior
2.17
Opera Comică pentru Copii
2.19
Şcoala de Artă
2.20
Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București
2.22
ARCUB - Centrul de proiecte culturale
2.22.1
Lista obiectivelor de investitii
2.23
Universitatea Populară "Ioan I. Dalles"
2.24
Casa de Cultură "Friedrich Schiller"
2.25
Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret
2.26
Clubul Sportiv al Municipiului Bucureşti
2.27
Direcția Generală de Asistență Socială
2.27.1
Camin pentru Persoane Varstnice al Municipiului Bucuresti - Academician Nicolae Cajal
2.28
Direcția Generală de Evidență a Persoanelor
2.29
Directia Generala de Poliție Locală si Control a MB
2.30
Administrația Fondului Imobiliar
2.31
Administrația Străzilor
2.32
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
2.33
Administraţia Grădina Zoologică
2.34
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor
2.36
Centrul pentru Protecţia Plantelor
2.37
Administraţia Spitalelor si Serviciilor Medicale
2.37
Centralizator Spitale
2.37.1
Spitalul "Sf. Maria"
2.37.2
Spitalul Universitar de Stomatologie "Prof. Dan Theodorescu"
2.37.2.1
Lista obiectivelor de investitii"
2.37.3
Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"
2.37.4
Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie "Filantropia"
2.37.5
Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"
2.37.6
Spitalul Clinic de Ortopedie "Foişor"
2.37.7
Spitalul Clinic Colentina
2.37.8
Spitalul Clinic Pneumoftizilogie "Sf Ştefan"
2.37.8.1
SLista obiectivelor de investitii
2.37.9
Spitalul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia"
2.37.10
Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu"
2.37.10.1
Lista obiectivelor de investitii
2.37.11
Spitalul Clinic "N. Malaxa"
2.37.11.1
Lista obiectivelor de investitii"
2.37.12
Spitalul Clinic "Colţea"
2.37.12.1
Lista obiectivelor de investitii
2.37.13
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş"
2.37.13.1
Lista obiectivelor de investitii"
2.37.14
Spitalul de Bolnavi Cronici si Geriatrie "Sf. Luca"
2.37.15
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th_ Burghele"
2.37.15.1
Lista obiectivelor de investitii
2.37.16
Spitalul Clinic Obstetrica si Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu"
2.37.17
Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. C-tin Gorgos
2.37.18
Spitalul Sf. Stelian
2.37.18.1
Lista obiectivelor de investitii
2.37.19
Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al Obregia
2.38
Primăria Municipiului Bucureşti (Bugetul propriu al Ordonatorului principal de credite)
2.38A
Bugetul de cheltuieli privind transferurile din bugetul local pentru subventionarea institutiilor de interes local (se cumuleaza la totalul Bugetului propriu al Ordonatorului Principal de Credite)
2.38_2.38A
Bugetul local pe anul 2013


 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017