Cauta pe site:  
     Prima pagină » Contact » Telefoane PMB Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Lista numerelor de telefon
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
fax: 021.312.00.30
DIRECŢIE - SERVICIU EXTERIOR
PRIMAR GENERAL
PRIMAR GENERAL SECRETARIAT


Fax: 021.312.00.30

VICEPRIMAR 1
CABINET VICEPRIMAR
Secretariat

Fax: 021.305.55.59
VICEPRIMAR 2
CABINET VICEPRIMAR
Secretariat

Fax: 021.305.55.95
SECRETAR GENERAL
SECRETAR GENERAL Secretariat
Fax: 021.305.55.13
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Secretariat 021.305.55.12
Birou Parter  
DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ
Secretariat 021.305.55.29
Serviciul organizare ședințe CGMB  
Serviciul Transparenţă Decizională  
Serviciul Asistență Juridică și Tehnică Legislativă  
Biroul pentru aplicarea Legii nr. 52/2003  
CABINET SECRETAR GENERAL
SECRETAR GENERAL Secretariat 021.305.55.43
DIRECŢIA GENERALĂ OPERAŢIUNI
Secretariat 021.305.55.20  021.305.55.19
DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE si INFORMARE
Secretariat  
Serviciul Relații cu Cetăţenii 021.302.15.15
Înregistrare Petiții  
Punct de informare Drumețul 021.490.00.23
Casierie C.I.D.R.C. 021.302.15.15-int.4228
021.302.15.28
Serviciul Audiențe C.I.D.R.C. 021.302.15.15-int.4229
021.302.15.29
Serviciul Dispecerat, Comunicare, Audiențe  
Informații Acces Control-Parter  
DIRECŢIA SISTEME INFORMATICE
Secretariat 021.305.55.66
Serviciul Administrare Infrastructură Informatică  
Serviciul Planificare Strategie Proiecte  
DIRECŢIA AUDITUL ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Secretariat  
DIRECŢIA ÎNZESTRARE MATERIALĂ ȘI VOLUNTARIAT
Secretariat 021.330.60.00
Fax: 021.313.03.13
Serviciul Organizare-Mobilizare și Planuri Operative  
Serviciul Suport Logistic și Voluntariat pentru Situații de Urgență  
DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ și SERVICII PUBLICE
Secretariat  
DIRECŢIA TRANSPORTURI. DRUMURI. SISTEMATIZAREA CIRCULAŢIEI
Secretariat 021.305.55.35
Fax: 021.305.55.72
Serviciul Lucrări Infrastructură  
Serviciul Sistematizarea Circulaţiei, Transport Urban şi Autorizări 021.305.55.75
Serviciul Planificare și Pregătire Proiecte  
Compartiment TAXI  
DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE
Secretariat 021.305.55.49
Fax: 021.305.55.54
021.305.55.53
Serviciul Termoenergetic  
Serviciul Alimentare cu Apă și Canal Amenajări hidrotehnice  
Serviciul Managementul Deșeurilor Salubritate și Toalete Ecologice  
Serviciul Iluminat Public Stradal. Arhitectural și Monumental  
Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice a Municipiului București 021.305.55.15
Serviciul Autorizare Coordonare Lucrări Infrastructură 021.305.55.15
Serviciul Managementul Avarii Dispecerat 021.305.55.15
UIP Glina  
DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE si INVESTIŢII
Secretariat 021.305.55.09
Fax: 021.305.55.46
DIRECŢIA INVESTIŢII
Secretariat 021.305.55.88
Fax: 021.305.55.46
Biroul Parteneriat Public Privat  
Serviciul Consolidări  
Serviciul Lucrări de Investiţii  
DIRECŢIA CULTURĂ, SPORT, TURISM
Secretariat  021.317.56.00
Fax: 021.314.11.43
Serviciul Cultură  
Biroul Educație, Sport  
Serviciul Turism  
DIRECŢIA MANAGEMENTUL PROIECTE și FINANȚĂRI EXTERNE
Secretariat  
Serviciul Management Finanțări Externe  
Birou Management Proiecte cu Finanțare Internațională  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Secretariat Fax: 021.305.55.97
SERVICIUL C.F.P.
Secretariat  
DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE
Secretariat Fax: 021.305.55.56
Compartimentul Financiar Cheltuieli Curente  
Compartimentul Financiar Investiţii  
Serviciul Contabilitate  
Casierie DFC parter  
DIRECŢIA VENITURI
Secretariat Fax: 021.315.01.12
Compartimentul Execuție Bugetară Venituri  
Serviciul Urmărire Contracte și Creanțe  
Serviciul Executare Silită  
Serviciul Urmărire Venituri și Taxe  
DIRECŢIA BUGET
Secretariat Fax: 021.305.55.82
Biroul Raportare Execuţie Buget  
Serviciul Elaborare şi Execuţie Buget  
DIRECŢIA SUPORT TEHNICO-ADMINISTRTIV
Secretariat 021.305.55.00
Fax: 021.305.55.73
Serviciul Parc Auto și Poștă  
Serviciul Tehnico Administrativ  
Curierat  
Administrativ Gestiune  
Reclamații, Sesizări  
Situații de urgență  
DIRECŢIA GENERALA ACHIZIŢII
Secretariat 021.305.55.30
Fax: 021.305.55.87
DIRECTIA PROCEDURI ACHIZIȚIE
Secretariat Fax: 021.305.55.87
Serviciul Evidență Achiziții Externe  
Serviciul Achizitii Interne  
DIRECTIA CONTRACTE
Secretariat  
Serviciul Concesionări  
Serviciul Monitorizare Contracte - Registrul Unic  
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE URBANĂ
Secretariat Fax: 021.305.55.68
DIRECŢIA URBANISM
Secretariat 021.305.55.00
Fax: 021.305.55.68
Serviciul Proiecte Urbane- Bd. Regina Elisabeta nr. 16 021.302.15.07
Serviciul de Urbanism 021.305.55.00
Serviciul de Autorizare 021.305.55.00
Serviciul Publicitate Stradală  
Serviciul Autorizații (rețele)  
Registratura  
Birou Parter  
SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV și CU ALTĂ DESTINAȚIE
Serviciul Administrare Fond Locativ și cu altă destinație 021.302.15.06
Fax: 021.302.15.21
DIRECŢIA de MEDIU
Secretariat 021.302.15.10
Serviciul Avize şi Acorduri 021.313.06.47
Serviciul Monitorizarea Calității Mediului 021.302.15.05
Serviciul Monitorizare Spații Verzi 021.302.15.10
Serviciul Ecologie Urbană  
Secretariat-Birou-Bd. Regina Elisabeta nr. 16 021.302.15.12
SERVICIUL PENTRU RELATIA CU MASS MEDIA
Secretariat 021.305.55.00
DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN
Serviciul Audit Public Intern pentru Aparatul de Specialitate  
Serviciul Audit Public Intern pentru Instituții și Servicii Publice  
DIRECTIA AFACERI EXTERNE și PROTOCOL
Secretariat 021.305.55.90
Serviciul Reprezentare Externă  
Serviciul Protocol  
Serviciul Intern de Prevenire și Protecție-Bd. Regina Elisabeta nr. 16 021.302.15.10
int. 2317/2318
DIRECTIA INTEGRARE STRĂINI și DIVERSITATE
Secretariat 021.305.55.90
Serviciul pentru Integrare Socială Străini  
Serviciul pentru Dialog Multicultural și Diversitate  
DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Secretariat 021.305.55.91
Serviciul Organizare si Securitatea Muncii  
Serviciul Evidenţă Personal   
Serviciul Organizare Instituţii Publice  
DIRECŢIA PATRIMONIU
Secretariat  
Serviciul Evidență Fond Imobiliar de Stat  
Serviciul Evidență Domeniu Public și Privat  
Serviciul Cadastru  
Birou planuri  
Birou Parter  
Serviciul Spațiul Loativ și cu altă Destinație-Bd. Regina Elisabeta nr. 16 021.302.15.06
Fax: 021.302.15.21
DIRECŢIA JURIDIC
Secretariat


Fax:021.305.55.86

Serviciul Legislaţie  
Biroul Analiză și Soluţionare Petiţii Legile Proprietăți  
Serviciul Analiză Soluționare și Gestiune Notificări Legea 10/2001 TELEFOANE MOBILE
0755.050.169
0755.050.170
0755.050.171
0755.050.172
0755.050.173
0755.050.174
Birou Parter/ Legea 10/2001  
Serviciul Instanţe Civile şi Contencios Administrativ  
Biroul Cauze Comerciale    
Biroul Avizări Contracte  
DIERCȚIA IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE
Secretariat  
Serviciul Relatii Interinstituționale și Dezvoltare Locală  
Serviciul Elaborare și Planificare Politici Publice  
Birou Parter  
CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL
Secretariat  
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ
Poliție Locală parter sala așteptare  
Poliție Locală parter  
Direcția Control-Serviciul Transporturi Utilități Publice  
Direcția Control-Serviciul Ecologie Protecția Mediului  
Direcția Control-Serviciul Control Spații Comerciale și Contracte  
Direcția Control-Secretariat 021.305.55.77
021.305.55.76
Direcția Control-Servciul Control Lucrări Edilitare și Afișaj Stradal  
Direcția Control-Servciul Desființări și Construcții Ilegale  
Direcția Control-Servciul Disciplină în Construcții  
Poliția Locală etaj 1  
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Secretariat  
CENTRALA TELEFONICĂ
CENTRALA 021.305.55.55
021.305.55.00
MULTIPLICARE DOCUMENTE (XEROX)
XEROX  
UIP ȘCOLI
UIP  
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2017